Mercedes-Benz

Okres przejściowy.

Różne terminy zmian w Unii Europejskiej. Przejście z NEDC na WLTP.
Okres przejściowy

Jedno jest pewne: do końca 2020 r. wszystkie 28 państw UE musi przejść na nową certyfikację WLTP. Natomiast harmonogram komunikowania nowych wartości zużycia paliwa i emisji oraz dostosowania metody naliczania podatku od pojazdów mechanicznych nie jest w Unii Europejskiej jednolity.

Wartości NEDC tymczasowo pozostają.

Różnice pomiędzy wartościami NEDC oraz NEDC obliczonym z WLTP.

Do końca 2020 r. oprócz wartości WLTP należy w dalszym ciągu określać wartości NEDC. Te wartości wpisywane są także do dokumentów pojazdu. Dlatego po przeprowadzeniu certyfikacji WLTP w ramach procedury przepisanej przez ustawodawcę będzie obliczana wartość NEDC. W dalszym ciągu obowiązują przy tym warunki ramowe ustalone w ramach WLTP.

Podstawą do określenia emisji CO₂ z floty pojazdów producenta są obliczone wartości NEDC, bowiem te wartości były pierwotnie definiowane na bazie certyfikacji NEDC.

Różne terminy, odmienne limity.

Różnice w odniesieniu do klas pojazdów M1 i N1.

Certyfikacja WLTP, zarówno pod względem limitów, jak i w odniesieniu do terminów wprowadzenia, rozróżnia pomiędzy pojazdami z homologacją osobową (M1) a pojazdami z homologacją ciężarową (N1): pojazdy z homologacją ciężarową klasy N1 grupy II i III oraz klasy N2 przejdą z certyfikacji NEDC na WLTP o rok później niż pojazdy z homologacją osobową. Co to oznacza? WLTP obejmie nowe homologacje typu dla pojazdów ciężarowych klasy N1 grupy II i III oraz klasy N2 od 01.09.2018 r., natomiast od 01.09.2019 r. wszystkie nowe pojazdy dopuszczane do ruchu drogowego.

Wyjątkiem są pojazdy o masie odniesienia przekraczającej 2840 kg, jakie mogą występować w typoszeregu Sprintera. Tych pojazdów WLTP nie obowiązuje. Będą one w dalszym ciągu certyfikowane wg normy emisji spalin Euro VI na hamowni silnikowej. W przypadku mas odniesienia od 2380 kg do 2840 kg istnieje możliwość wyboru pomiędzy certyfikacją WLTP na hamowni podwoziowej a certyfikacją na hamowni silnikowej.